Faktotum

Автор: Bukowski Charles

Рубрика: Современная проза

Faktotum to powie?? z?o?ona z kr?tkich rozdzia??w wype?nionych przygodami tytu?owego "totumfackiego", kt?ry nieustannie poszukuje zaj?cia, a do kwestionariuszy kolejnych po?redniak?w wpisuje nieodmiennie: "dwa lata college'u, specjalno??: dziennikarstwo i sztuki pi?kne".W tej ksi??ce fascynuje niezwyk?a, niemal magiczna realno??. Sytuacje i zdarzenia, kt?re opowiada nam Bukowski, maj? fantastyczn? moc: s? prawdziwe, nawet je?li si? nie wydarzy?y.

Вся аннотация

Рейтинг: 44Другие книги автора
Название книги Рубрика Рейтинг
Bukowski Charles - Ham On Rye 46
Bukowski Charles - The Captain Is Out to Lunch 39
Bukowski Charles - Listonosz 15
Bukowski Charles - Hollywood 15
Bukowski Charles - Factotum 37
Bukowski Charles - Szmira 13
Bukowski Charles - Mujeres 12
Bukowski Charles - Women 32
Bukowski Charles - Faktotum 44