Intymna Teoria Wzgl?dno?ci

Автор: Wi?niewski Janusz Leon

Рубрика: Современная проза

Zbi?r opowiada? o najintymniejszych zakamarkach ludzkiej duszy, ukazuj?cy zaskakuj?ce powi?zania mi?dzy biologi? czy chemi? a reakcjami psychologicznymi, emocjonalnymi cz?owieka. Jak wa?ny jest dla ma??e?stwa jest tlenek azotu? Jakie s? przyczyny uczucia lekko?ci, kt?re ogarnia cz?owieka po pierwszej spowiedzi? Jaki wp?yw na limfocyt T4 mo?e mie? mi?o???W Intymnej teorii wzgl?dno?ci Janusz L. Wi?niewski wyja?nia te i inne zale?no?ci, ??cz?c w spos?b nieco postmodernistyczny j?zyk literacki z kodem naukowym.Intymna teoria wzgl?dno?ci to tak?e opowie?? o r??nych rodzajach mi?o?ci i ?mierci, nadziei i rozpaczy zainspirowana autentycznymi ludzkimi losami. Ukazuje portrety niespe?nionych kochank?w, bezradnych rodzic?w, niekochanych dzieci, samotnych ojc?w. Post?p technologiczny i naukowy w niczym nie zmienia ich dramat?w.

Вся аннотация

Рейтинг: 55Другие книги автора
Название книги Рубрика Рейтинг
Wi?niewski Janusz Leon - Los Powt?rzony (opowiadanie) 58
Wi?niewski Janusz Leon - Los Powt?rzony (powie??) 44
Wi?niewski Janusz Leon - Moleku?y Emocji 22
Wi?niewski Janusz Leon - Zespo?y Napi?? 43
Wi?niewski Janusz Leon - Intymna Teoria Wzgl?dno?ci 55
Wi?niewski Janusz Leon - S@motno?? w Sieci. Tryptyk. Z ?ycia Pewnej Ksi??ki: Na Granicy Fikcji I Rzeczywisto?ci 22
Wi?niewski Janusz Leon - S@motno?? w sieci 31
Wi?niewski Janusz Leon - Martyna 41
Wi?niewski Janusz Leon - S@motno?? w sieci. 15 Minut Po?niej 40
Domagalik Ma?gorzata, Wi?niewski Janusz Leon - 188 dni i nocy 73