Miasto ?lepc?w

Автор: Saramago Jose

Рубрика: Современная проза

W mie?cie wybucha epidemia ?lepoty pogr??aj?c ludzi w mlecznej otch?ani. Powstaj? miejsca zes?ania ociemnia?ych nieszcz??nik?w, ale my obserwujemy tylko jeden szpital. Wkr?tce jego spo?eczno?ci? zaczynaj? rz?dzi? mechanizmy odtwarzaj?ce odwieczne schematy: walka o przetrwanie, o w?adz?, podzia? r?l na ofiary i oprawc?w. Przekroczone s? wszelkie granice upodlenia, jakby ociemnia?y ?wiat pozby? si? nagle hamulc?w ukszta?towanych przez tradycj?, wiar? i kultur?.

Вся аннотация

Рейтинг: 31Другие книги автора
Название книги Рубрика Рейтинг
Saramago Jose - Seeing 32
Saramago Jose - Miasto ?lepc?w 31
Saramago Jose - Baltazar i Blimunda 65
Saramago Jose - Podwojenie 27
Saramago Jose - Wszystkie imiona 48
Saramago Jose - Historia obl??enia Lizbony 35
Saramago Jose - O homem duplicado 35
Saramago Jose - Ca?n 54
Saramago Jose - Blindness 63
Saramago Jose - Casi Un Objeto 61