Podanie O Mi?o??

Автор: Grochola Katarzyna

Рубрика: Современные

Autorka prowadzi nas przez ?wiat uczu? skomplikowanych, rozmijaj?cych si?, niespe?nionych, zawsze jednak o?ywionych wiar? i nadziej?. ?wiat nie jest taki z?y; nawet w tragedii jest wymiar, kt?ry nadaje jej sens. To, co zwykli?my traktowa? jak przedmiot powszedni – wieczne pi?ro, blaszka do buta, kartka papieru – nabiera wymiaru metafizycznego, a prostocie bli?ej do dobra ni? inteligencji do m?dro?ci. Trudno si? oprze? takiej dawce emocji. Przes?anie jest proste: ludzie s? dobrzy, tylko czasem im si? co? myli.

Вся аннотация

Рейтинг: 56Другие книги автора
Название книги Рубрика Рейтинг
Grochola Katarzyna - Nigdy w ?yciu 49
Grochola Katarzyna - Osobowo?? ?my 49
Grochola Katarzyna - Podanie O Mi?o?? 56
Grochola Katarzyna - Przegry?? D?d?ownic? 51
Grochola Katarzyna - Serce na temblaku 48
Grochola Katarzyna - Zd??y? przed pierwsz? gwiazdk? 49
Grochola Katarzyna - Ja wam poka??! 53