Serce na temblaku

Автор: Grochola Katarzyna

Рубрика: Современные

Dalszy ci?g historii Judyty, bohaterki Nigdy w ?yciu! Judyta prze?ywa chwile szcz??cia u boku ukochanego m??czyzny. Nie potrafi si? odnale?? w nowej sytuacji, jest wci?? niepewna uczu? drugiego cz?owieka. Boi si? powt?rki z przesz?o?ci. Walczy, czasem bez powodzenia, o sw? niezale?no??. Sercowym problemom towarzysz? k?opoty z dorastaj?c? c?rk? i coraz bardziej doskwieraj?ca monotonia w pracy zawodowej. Jak d?ugo Judyta b?dzie nosi?a swe serce na temblaku? Czy zabli?ni? si? rany, czy te? wkr?tce b?dzie musia?a schowa? si? za obronnym pancerzem?

Вся аннотация

Рейтинг: 51Другие книги автора
Название книги Рубрика Рейтинг
Grochola Katarzyna - Nigdy w ?yciu 56
Grochola Katarzyna - Osobowo?? ?my 55
Grochola Katarzyna - Podanie O Mi?o?? 59
Grochola Katarzyna - Przegry?? D?d?ownic? 56
Grochola Katarzyna - Serce na temblaku 51
Grochola Katarzyna - Zd??y? przed pierwsz? gwiazdk? 53
Grochola Katarzyna - Ja wam poka??! 60