Ja wam poka??!

Автор: Grochola Katarzyna

Рубрика: Современная проза, Современные

Po wszystkich zawirowaniach sercowych (i finansowych) Judyta jest szcz??liwa. Ksi??? na bia?ym koniu, przebrany za socjologa w starym oplu, zakocha? si?, o?wiadczy? i wyje?d?a do Stan?w. Tosia odgra?a si?, ?e zda matur?. Ale w ?yciu Judyty pojawia si? kto?, kto wie lepiej, co b?dzie dla niej dobre. Czy wystarczy jej niezale?no?ci i uporu, by odnale?? w ko?cu w?asn? drog?? Trzecia cz??? przyg?d Judyty – kobiety pe?nej energii, temperamentu i (poza chwilami zw?tpienia) humoru – z pewno?ci? ucieszy nie tylko wielbicielki Nigdy w ?yciu! i Serca na temblaku. To ciep?a i zabawna opowie?? o tym, ?e nawet gdy na niebie nie ma ani jednej chmurki, trzeba by? gotowym na niespodzianki, wobec kt?rych zdrowy rozs?dek bywa bezradny…

Вся аннотация

Рейтинг: 53Другие книги автора
Название книги Рубрика Рейтинг
Grochola Katarzyna - Nigdy w ?yciu 49
Grochola Katarzyna - Osobowo?? ?my 49
Grochola Katarzyna - Podanie O Mi?o?? 56
Grochola Katarzyna - Przegry?? D?d?ownic? 51
Grochola Katarzyna - Serce na temblaku 48
Grochola Katarzyna - Zd??y? przed pierwsz? gwiazdk? 49
Grochola Katarzyna - Ja wam poka??! 53