Baltazar i Blimunda

Автор: Saramago Jose

Рубрика: Современная проза

Jan V, w?adca Portugalii na pocz?tku XVIII wieku, pragnie syna i ?lubuje po jego narodzinach wznie?? ogromny klasztor. Gdy kr?lowa zachodzi w ci???, przysz?y ojciec, chc?c dotrzyma? obietnicy, k?adzie kamie? w?gielny pod budow? monumentalnej bazyliki. W tym samym czasie, pewien ksi?dz -heretyk realizuje swoje marzenie: budow? nap?dzanej si?? ludzkiej woli maszyny lataj?cej, kt?ra mog?aby go przenie?? do innej, szcz??liwszej krainy. W zadaniu tym pomagaj? mu okaleczony ?o?nierz Baltazar i ol?niewaj?ca Blimunda, c?rka zes?anej do Angoli czarownicy. Niesamowite przygody tej tr?jki splataj? w?tek mi?osny z histori? o uporze cz?owieka walcz?cego o swoj? godno?? i wolno??.

Вся аннотация

Рейтинг: 64Другие книги автора
Название книги Рубрика Рейтинг
Saramago Jose - Seeing 31
Saramago Jose - Miasto ?lepc?w 31
Saramago Jose - Baltazar i Blimunda 64
Saramago Jose - Podwojenie 27
Saramago Jose - Wszystkie imiona 49
Saramago Jose - Historia obl??enia Lizbony 35
Saramago Jose - O homem duplicado 35
Saramago Jose - Ca?n 54
Saramago Jose - Blindness 62
Saramago Jose - Casi Un Objeto 60