Wszystkie imiona

Автор: Saramago Jose

Рубрика: Современная проза

Bohater- pan Jose, urz?dnik Archiwum G??wnego Akt Stanu Cywilnego- za wszelk? cen? stara si? odnale?? pewn? kobiet?. Cho? nie ma ?adnego konkretnego powodu, by jej szuka?, co? pcha go do dzia?ania. Aby osi?gn?? sw?j cel, ten uczciwy, z pozoru bezbarwny cz?owiek ucieka si? do oszustwa, a nawet przest?pstwa. Co ka?e mu to czyni?? Odbywaj?c z bohaterem absurdaln? w?dr?wk? po korytarzach Archiwum, czytelnik niepostrze?enie zag??bia si? w labirynt w?asnego umys?u, by odnale?? w nim to, czego wcale si? nie spodziewa.

Вся аннотация

Рейтинг: 49Другие книги автора
Название книги Рубрика Рейтинг
Saramago Jose - Seeing 32
Saramago Jose - Miasto ?lepc?w 31
Saramago Jose - Baltazar i Blimunda 66
Saramago Jose - Podwojenie 28
Saramago Jose - Wszystkie imiona 49
Saramago Jose - Historia obl??enia Lizbony 36
Saramago Jose - O homem duplicado 36
Saramago Jose - Ca?n 55
Saramago Jose - Blindness 66
Saramago Jose - Casi Un Objeto 63