Historia obl??enia Lizbony

Автор: Saramago Jose

Рубрика: Современная проза

S?owo nie wstawione przez redaktora w miejscu, gdzie nie umie?ci? go autor HISTORII OBL??ENIA LIZBONY, nie ma ?adnego wp?ywu na dzieje miasta i jego mieszka?c?w, nie odwr?ci biegu historii, mo?e jednak ca?kowicie odmieni? ?ycie pojedynczego cz?owieka. Raimundo Silva, redaktor pracuj?cy w domu, kt?rego ?ycie ubogie by?o dot?d w drobne cho?by sukcesy i niespodzianki, napisze alternatywn? HISTORI? OBL??ENIA LIZBONY, w wazonie w jego kawalerskim mieszkaniu pojawi si? bia?a r??a, a w sercu nieznane mu dot?d uczucie. Czytelnik za? przeniesie si? w czasy, gdy w mie?cie otoczonym przez wojska Alfonsa Henriquesa – p??niejszego pierwszego kr?la Portugalii – po raz ostatni rozbrzmia? ?piew almuadema z wie?y g??wnego meczetu. Napisana z du?? doz? ironii i autoironii HISTORIA OBL??ENIA LIZBONY, w kt?rej podw?jny w?tek mi?osny splata si? z historycznym i metapowie?ciowym, to ksi??ka godna plecenia nie tylko mi?o?nikom prozy Jos? Saramago. Jos? Saramago, laureat literackiej Nagrody Nobla i najpopularniejszy na ?wiecie prozaik portugalski, s?aw? zdoby? dopiero w sze??dziesi?tym roku ?ycia swoj? trzeci? powie?ci? BALTAZAR I BLIMUNDA, nagrodzon? presti?ow? nagrod? portugalskiego PEN Clubu oraz Nagrod? Literack? Miasta Lizbona.

Вся аннотация

Рейтинг: 36Другие книги автора
Название книги Рубрика Рейтинг
Saramago Jose - Seeing 32
Saramago Jose - Miasto ?lepc?w 31
Saramago Jose - Baltazar i Blimunda 66
Saramago Jose - Podwojenie 28
Saramago Jose - Wszystkie imiona 49
Saramago Jose - Historia obl??enia Lizbony 36
Saramago Jose - O homem duplicado 36
Saramago Jose - Ca?n 55
Saramago Jose - Blindness 66
Saramago Jose - Casi Un Objeto 63