B?g Zap?acz!

Автор: Kowalewski W?odzimierz

Рубрика: Современная проза

Debiut powie?ciopisarski prozaika i poety, autora Powrotu do Breitenheide, opowiada o kl?sce pokolenia, kt?re schodzi ze sceny ?ycia w obliczu nowego ?wiata. Akcja tej pierwszej polskiej powie?ci o Erze Wodnika rozgrywa si? w latach czterdziestych XXI wieku. U Kowalewskiego nie ma jednak futurystycznych wizji. Podobnie jak w swoich opowiadaniach, autor pozostaje pesymistycznym realist?. Bohater B?g zap?acz! jest najzwyklejszym starym cz?owiekiem. Nieuleczalnie chory, trafia do szpitala, by zosta? u?mierconym wedle przyj?tej procedury. Bohaterowie Kowalewskiego z pasj? rozprawiaj? o ?yciu. Dialogi s? pe?ne egzystencjalnych sentencji i mi?dzypokoleniowych spor?w, a sceneria z prze?omu lat 60. i 70. nabiera rangi symbolu minionego ?wiata.Ksi??ka otrzyma?a nagrod? Pozna?skiego Przegl?du Nowo?ci Wydawniczych i by?a nominowana do Nagrody Literackiej NIKE 2000. Wkr?tce uka?e si? w?gierski przek?ad powie?ci.

Вся аннотация

Рейтинг: 52Другие книги автора
Название книги Рубрика Рейтинг
Kowalewski W?odzimierz - B?g Zap?acz! 52