S@motno?? w sieci

Автор: Wi?niewski Janusz Leon

Рубрика: Современная проза

S@motno?? w Sieci – powie?? tak wsp??czesna, ?e bardziej nie mo?na: z Internetem, elektronicznymi biletami lotniczymi, dekodowaniem genomu i SMS-ami. A przy tym tak tradycyjna jak klasyczna historia mi?osna. Powie?? o mi?o?ci w Internecie. Tej ostatecznej, tej, o kt?rej si? marzy, takiej, «aby si? pop?aka? i aby dech zapar?o». Wi?niewski analitycznie i urzekaj?co relacjonuje t? mi?o??, wprowadzaj?c na przemian nastr?j niemal uroczystej czu?o?ci, aby kilka linijek dalej zadziwi? odwa?nym erotyzmem. S@motno??... to tak?e ho?d sk?adany m?dro?ci i wiedzy. Splecione kunsztownie z w?tkiem mi?osnym fascynuj?ce historie o moleku?ach emocji, o tym, kto tak naprawd? odkry? DNA, i o tym, co po ?mierci sta?o si? z m?zgiem Einsteina. Przeczytawszy S@motno??... wie si?, ?e wirtualno?? Internetu to tylko umowa i ?e e-mail – tak naprawd? – nie musi si? r??ni? od listu przys?anego przez pos?a?ca.

Вся аннотация

Рейтинг: 23Другие книги автора
Название книги Рубрика Рейтинг
Wi?niewski Janusz Leon - Los Powt?rzony (opowiadanie) 51
Wi?niewski Janusz Leon - Los Powt?rzony (powie??) 39
Wi?niewski Janusz Leon - Moleku?y Emocji 13
Wi?niewski Janusz Leon - Zespo?y Napi?? 33
Wi?niewski Janusz Leon - Intymna Teoria Wzgl?dno?ci 49
Wi?niewski Janusz Leon - S@motno?? w Sieci. Tryptyk. Z ?ycia Pewnej Ksi??ki: Na Granicy Fikcji I Rzeczywisto?ci 15
Wi?niewski Janusz Leon - S@motno?? w sieci 23
Wi?niewski Janusz Leon - Martyna 34
Wi?niewski Janusz Leon - S@motno?? w sieci. 15 Minut Po?niej 33
Domagalik Ma?gorzata, Wi?niewski Janusz Leon - 188 dni i nocy 69