Cztery Umowy. Ksi?ga M?dro?ci Toltek?w. Praktyczny Przewodnik do Wolno?ci Osobistej.

Автор: Ruiz Miguel

Рубрика: Эзотерика

CZTERY UMOWY:B?D? NIESKAZITELNY W S?OWACH.M?w sp?jnie. M?w tylko to, co my?lisz. Unikaj| u?ywania s?owa przeciwko sobie tub by plotkowa? o innych. Wykorzystaj moc Twoich s??w tak, by prowadzi?y do prawdy i mi?o?ci.NIE BIERZ NIC DO SIEBIE.Nic co robi? inni, nic dzieje si? z Twojcgo powodu. To co inni m?wi? b?d? robi?, jest projekcj? ich w?asnej rzeczywisto?ci, ich w?asnego snu. Je?li b?dziesz odporny na opinie i dzia?ania innych, nie staniesz si? ofiar? niepotrzebnego cierpienia.NIE ZAK?ADAJ NIC Z G?RY.Znajd? odwag?, by zadawa? pytania i wyrazi? to czego naprawd? pragniesz. Porozumiewaj si? z innymi tak jasno, jak tylko potrafisz, aby unikn?? nieporozumie?, smutku i rozczarowa?. Stosuj?c si? tylko do tej jednej zasady, mo?esz ca?kowicie odmieni? swoje ?ycie.R?B WSZYSTKO NAJLEPIEJ JAK POTRAFISZ.Twoje „najlepiej" b?dzie stale ulega? zmianie. B?dzie inne kiedy jeste? zdrowy i inne, gdy jeste? chory, W ka?dych okoliczno?ciach po prostu r?b wszystko najlepiej jak potrafisz, a unikniesz somoos?dzania si?, pot?piania siebie i ?alu.

Вся аннотация

Рейтинг: 197Другие книги автора
Название книги Рубрика Рейтинг
Ruiz Miguel - Los Cuatro Acuerdos: Una Guia Practica para la Libertad Personal 150
Ruiz Miguel - The Mastery Of Love: A Practical Guide to the Art of Relationship 81
Ruiz Miguel - La Maestria Del Amor: Una gu?a pr?ctica Para el arte de las relaciones 155
Ruiz Miguel - Cztery Umowy. Ksi?ga M?dro?ci Toltek?w. Praktyczny Przewodnik do Wolno?ci Osobistej. 197