Fuks

Автор: Herbert James

Рубрика: Современная проза

Wkr?tce potem opu?ci?em te okolice, po z?o?eniu ostatniej wizyty na w?asnym grobie. Nie wiem dok?adnie, dlaczego to zrobi?em; zapewne chcia?em w specyficzny spos?b z?o?y? sobie wyrazy uszanowania. By? to dla mnie koniec pewnego etapu, niewykluczone, ?e koniec ?ycia. Na grobie le?a?y ?wie?e kwiaty. Nie zapomniano o mnie.Wspomnienia ojca, m??a, przyjaciela zblak?y z czasem, zawsze jednak zajmowa?y istotne miejsce w moich my?lach. Od tego czasu moje ?ycie potoczy?o si? inaczej. Wspomnienia z przesz?o?ci nawiedza?y mnie jeszcze co jaki? czas, zmienia?y si? jednak towarzysz?ce im emocje. Szybko sta?y si? to uczucia psa, jak gdyby po zako?czeniu poszukiwa? psia natura wzi??a g?r? nad ludzk? dusz? – dusz?, kt?ra stanowi?a o moim cz?owiecze?stwie. Czu?em si? wolny jak ptak. Wolny, by ?y? jak pies.

Вся аннотация

Рейтинг: 37Другие книги автора
Название книги Рубрика Рейтинг
Herbert James - Fuks 37
Herbert James - Ciemno?? 30