Miasto skazane

Автор: Strugacki Arkadij, Strugacki Borys

Рубрика: Научная фантастика

Год издания: 1997

Trwa Wielki Eksperyment. ?aden z mieszka?c?w Miasta nie wie, jaki jest jego cel. Uczestnikami s? zwerbowani przez tajemniczych Nauczycieli ludzie r??nych narodowo?ci, wyzna? i przekona?. Zagubieni, poddawani niezrozumia?ym pr?bom i sprawdzianom musz? podporz?dkowa? si? niejasnym prawom rz?dz?cym zaskakuj?co zmiennym ?wiatem.

Вся аннотация

Рейтинг: 67Другие книги автора
Название книги Рубрика Рейтинг
Strugacki Arkadij, Strugacki jBoris - Planeta pre Pantanov 67
Strugacki Arkadij, Strugacki Borys - Miasto skazane 67
Strugacki Arkadij, Strugacki Boris - Hotel U mrtveho alpinisty 160