Hotel U mrtveho alpinisty

Автор: Strugacki Arkadij, Strugacki Boris

Рубрика: Детективная фантастика

Год издания: 1972

Auto?i si zaspekulovali nad t?m, co v?echno by se mohlo st?t, kdyby obyvatel? jin?, technicky vysp?lej?? planety vyslali na Zem sv? pozorovatele, kte?? by se vzhledem i chov?n?m p?ipodobnili standardu na?ich sple?ensk?ch vrstev. D?ky zlomysln? n?hod? prvn? kontakt nav??ou se ?leny zlo?ineck?ho gangu, kter? za?ne pln? vyu??vat jejich schopnost?. Na?t?st? brzy prohl?dnu, ale kdy? se sna?? vymknout z podru?? bandy, jsou pron?sledov?ni a posledn?m ?to?i?t?m p?ed odletem na vlastn? planetu se jim stane hotel U mrtv?ho alpinisty, vysoko v hor?ch, v uzav?en?m ?dol?, nav?c v posledn?ch dnech od??znut?m od okoln?ho sv?ta lavinov?m z?valem.Zde tedy za??n? vlastn? z?pletka, do n?? je vta?eno i n?kolik n?hodn?ch host? hotelu, p?edev??m detektiv Glebski, kter? zde cht?l str?vit dva t?dny zaslou?en?ho odpo?inku a zat?m se st?v? ?st?edn? postavou d?je, v n?m? se propl?taj? dv? tajemn? historie, jedna humorn? a ne?kodn?, druh? dramati?t?j?? a tragick?, v n?m? si t?m?? ka?d? na n?co s n???m hraje, kde jedni jsou zaskakov?ni ?innost? druh?ch, logika lid? se k???? s logikou mimozem??an? — a s touto spoustou z?had, tajemstv? a nedorozum?n? se marn? pot?k? se svou profesion?ln? rutinou n?? ne??astn? hrdina.

Вся аннотация

Рейтинг: 161Другие книги автора
Название книги Рубрика Рейтинг
Strugacki Arkadij, Strugacki jBoris - Planeta pre Pantanov 67
Strugacki Arkadij, Strugacki Borys - Miasto skazane 67
Strugacki Arkadij, Strugacki Boris - Hotel U mrtveho alpinisty 161